“Business Development (İş Geliştirme), fırsatları analiz etme ve belirleme, belirlenen fırsatları işletmeye entegre etme ve büyüme stratejilerini uygulama, şirketin tüm paydaşları için (çalışanlar, müşteriler, ortaklar, tedarikçiler) değer yaratma sanatıdır.”

business development

İşletmenizin, uzun vadeli ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi; pazar payı ve müşteri portföyünün arttırılmasını sağlıyoruz.

İşletmenizin büyümesini sağlayan hem şirket içi (sermaye yapısı, kurum kültürü, organizasyon, yönetim…) hem de dış (ürün ve hizmetlerin gelişimi, uluslararasılaşma, ortaklıklar, pazarlama…) etkenleri sizin için kuruyor ve geliştiriyoruz.

business development
  • Analiz ve büyüme fırsatlarının belirlenmesi,
  • Gelişme stratejisinin tanımlanması ve uygulanması,
  • Yeni projeler, pazarlar, müşteriler, ortaklıklar oluşturulması ve geliştirilmesi,
  • Satış stratejilerinin ve distribütör ağının oluşturulması,
  • Müşteri sadakati geliştirilmesi ve yeni müşteriler kazanılması,
  • Performans göstergelerinin analizi...

ve daha kapsamlı çalışma başlıkları ile gelişme ve büyüme sürecini yönetiyoruz.