www.ars724.com Alan Adı Web Sitesinin (Kısaca “Site” Olarak Anılacaktır) Tüm Hakları ARS 724 Digital Marketing.’Ne (Kısaca “ARS 724” Olarak Anılacaktır) Aittir. ARS 724, Site Üzerinden Kullanıcılar Tarafından Kendisine Elektronik Ortamda Iletilen Kişisel Bilgileri, Üyeleri Ve Kullanıcıları Ile Yaptığı Sözleşmeler Ile Belirlenen Amaçlar Ve Kapsam Dışında Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır.

ARS 724, Gerektiğinde Kullanıcıların IP Adreslerini Tespit Etmekte Ve Bunu Kullanmaktadır. IP Adresleri, Kullanıcıları Genel Bir Şekilde Tanımlamak Ve Kapsamlı Demografik Bilgi Toplamak Amacıyla Da Kullanılabilir.

Üyelik Veya Site Üzerindeki Çeşitli Formların Doldurulması Ve Oylamaların Yapılması Suretiyle Kullanıcıların Kendileriyle Ilgili Bir Takım Kişisel Bilgileri (Ad-Soyadı, Telefon, Adres Veya E-Mail Adresleri Gibi) ARS 724’ye Vermeleri Gerekmektedir. ARS 724 Tarafından Talep Edilen Bilgiler Ve/Veya Kullanıcı Tarafından Sağlanan Bilgiler Ve/Veya Site Üzerinden Yapılan Işlemlerle Ilgili Bilgiler; ARS 724 Ve Işbirliği Içinde Olduğu Kişiler Tarafından, ARS 724’nin Üyeleri Ve Kullanıcıları Ile Yaptığı Sözleşmeler Ile Belirlenen Amaçlar Ve Kapsam Dışında Da, Üyelerin Ve Kullanıcının Kimliği Ifşa Edilmeden Çeşitli Istatistiksel Değerlendirmeler, Veritabanı Oluşturma Ve Pazar Araştırmalarında Kullanılabilir. ARS 724.Com’dan Gönderilen E-Postaların Alt Kısmında Bulunan “ARS 724.Com Bültenlerini Almak Istemiyorsanız Tıklayın.” Linkine Tıklayarak Veya Destek@ARS 724.Com Adresine E-Posta Göndererek E-Posta Gönderim Listesinden Kolayca Çıkabilirsiniz.

ARS 724, Site Dahilinde Başka Sitelere Link Verebilir. ARS 724, Link Vasıtasıyla Erişilen Sitelerin Gizlilik Uygulamaları Ve Içeriklerine Yönelik Herhangi Bir Sorumluluk Taşımamaktadır.

ARS 724, Işbu Gizlilik Politikasında Aksi Belirtilmedikçe Kişisel Ilgilerden Herhangi Birini ARS 724’nin Işbirliği Içinde Olmadığı Şirketlere Ve Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır. Aşağıda Belirtilen Sınırlı Durumlarda ARS 724, Işbu “Gizlilik Politikası” Hükümleri Dışında Kullanıcılara Ait Bilgileri Üçüncü Kişilere Açıklayabilir. Bu Durumlar Sınırlı Sayıda Olmak Üzere;

A. Yetkili Hukuki Otoriteler Tarafından Çıkarılan Ve Yürürlükte Olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik V.B. Gibi Hukuk Kurallarının Getirdiği Zorunluluklara Uyulmasının;

B. ARS 724’nin Üyeleri Ve Kullanıcıları Ile Yaptığı Sözleşmelerin Gereklerinin Yerine Getirilmesi Ve Bunların Uygulamaya Konulmasının;

C. Yetkili Idari Ve Adli Otorite Tarafından Usulüne Göre Yürütülen Bir Araştırma Veya Soruşturmanın Yürütümü Amacıyla Kullanıcılarla Ilgili Bilgi Talep Edilmesinin Ve

D. Kullanıcıların Hakları Veya Güvenliklerini Korumak Için Bilgi Verilmesinin Gerekli Olduğu Hallerdir.

ARS 724, Kişisel Bilgileri Kesinlikle Özel Ve Gizli Tutmayı; Bunu Bir Sır Saklama Yükümlülüğü Olarak Addetmeyi Ve Gizliliğin Sağlanması Ve Sürdürülmesi, Gizli Bilginin Tamamının Veya Herhangi Bir Kısmının Kamu Alanına Girmesini Veya Yetkisiz Kullanımını Veya Üçüncü Bir Kişiye Ifşasını Önlemek Için Gerekli Tüm Tedbirleri Almayı Ve Gerekli Özeni Göstermeyi Taahhüt Etmektedir. ARS 724’nin Gerekli Bilgi Güvenliği Önlemlerini Almasına Karşın, Site’ye Ve Sisteme Yapılan Saldırılar Sonucunda Gizli Bilgilerin Zarar Görmesi Veya Üçüncü Kişilerin Eline Geçmesi Durumunda, ARS 724’nin Herhangi Bir Sorumluluğu Olmayacaktır.

ARS 724, Kullanıcılara Ve Kullanıcıların Site’yi Kullanımına Dair Bilgileri, Teknik Bir Iletişim Dosyasını (Kurabiye-Cookie) Kullanarak Elde Edebilir. Bahsi Geçen Teknik Iletişim Dosyaları, Ana Bellekte Saklanmak Üzere, Bir Web Sitesinin, Kullanıcının Tarayıcısına (Browser) Gönderdiği Küçük Metin Dosyalarıdır. Teknik Iletişim Dosyası, Bir Web Sitesi Hakkında Durum Ve Tercihleri Saklayarak, Internetin Kullanımını Kolaylaştırır. Teknik Iletişim Dosyası, Bir Web Sitesini Kaç Kişinin Kullandığı; Bir Kişinin Web Sitesini Hangi Amaçla, Kaç Kez Ziyaret Ettiği Ve Sitede Ne Kadar Kaldığı Hakkında Istatistiksel Bilgileri Elde Etmek Amacıyla Kullanılabilir. Ayrıca, Kullanıcılar Için Özel Olarak Tasarlanmış Kullanıcı Sayfalarından, Dinamik Olarak Izinli Pazarlama Mesajı Ve Içerik Üretilmesine Yardımcı Olur. Teknik Iletişim Dosyası, Ana Bellekten Veya Kullanıcıların E-Mail Adresinden Veri Veya Başkaca Herhangi Bir Kişisel Bilgi Almak Için Oluşturulmamıştır. Tarayıcıların Pek Çoğu, Başta Teknik Iletişim Dosyasını Kabul Eder Biçimde Tasarlanmıştır; Ancak Kullanıcılar, Dilerlerse Teknik Iletişim Dosyasının Gelmemesi Veya Teknik Iletişim Dosyası Gönderildiğinde Ikaz Verilmesini Sağlayacak Biçimde, Tarayıcı Ayarlarını Değiştirebilirler.

ARS 724 Tarafından Site Dahilinde Düzenlenen Periyodik Anketlere Cevap Veren Kullanıcılardan Elde Edilen Bilgiler, ARS 724 Veya Işbirliği Içinde Olduğu Kişiler Tarafından, Bu Kullanıcılara Doğrudan Pazarlama Yapmak, Istatistiksel Analiz Yapmak Veya Veritabanı Oluşturmak Amacıyla Kullanılmaktadır.

ARS 724, Işbu Gizlilik Politikası Hükümlerini, Dilediği Zaman Site’de Yayınlamak Suretiyle, Tek Taraflı Olarak Değiştirebilir. ARS 724’nin Değişiklik Yaptığı Gizlilik Politikası Hükümleri, Site’de Yayınlandığı Tarih İtibariyle Yürürlülüğe Girer.